The Legend Guru Ravidass Ji Team ©
 
Picture
DUSHYANT KUMAR
7/2/2012 07:24:34 am

Amar shaheed Sant 108 Ramanand ji jaisa dusra koi shaheed nahi hona jo quarbaini dekar apain suti hoi kom nu jaga gaya. Sari RAVIDASIYA com unhain de hamesh reni rahagi.

Reply
1/21/2016 10:55:52 am

Jai guru ravidess ji

ReplyLeave a Reply.